Skip to main content

Zdrava pamet spet prihaja tvoj čas...

..tudi pri vodenju zahtevnih operacij
Proces izboljšav
Proizvodnja
Herbie
Projekti
CCPM
Oskrbovalna veriga
Merila
Strategija&Taktika
O nas
Kontakt
Vsebina
Member Login

Bolj kot kdaj koli prej se v današnjem zahtevnem finančnem in gospodarskem okolju pojavlja zahteva po

konkretni in hitri pomoči pri izgradnji večje konkurenčnosti različnih podjetij. Ob tem se pojavljajo vprašanja:

 • Kako se izogniti dosedanjim neuspešnim načinom vpeljave sprememb?
 • Kako naj program izboljšav zagotovi dosego ciljev?
 • Kateri naj bodo cilji izboljšav in kako naj merimo njihovo doseganje?
 • Koliko časa potrebujemo za to?

Iz dosedanjih izkušenj znotraj Goldratt Group izhaja, da si večina direktorjev podjetij širom po svetu želi izpolniti zastavljene cilje na področjih njihove zaveze in odgovornosti:

 • Podjetju in/ali lastnikom o letni napovedi plana in proračuna.
 • Lastnikom, finančnikom in bankirjem pri denarju, posojilih in obratnem kapitalu.
 • Zvesti in podporni delovni sili, glede varnosti zaposlitve.
 • Dolgotrajnim kupcem glede konkurenčnih cen in ravni storitev.
 • Ključnim dobaviteljem glede nadaljnje kontinuitete sodelave.
 • Varovanju okolja in družbeni odgovornosti
 
Želite doseči vaše cilje?
Naš cilj je vaš uspeh, s kombinacijo naših metod in procesov, z uporabo zdrave pameti in z močno intuicijo ljudi v vašem podjetju, za izdelavo izvedljive vizije in plana izvedbe. Sestavni del je tudi pomoč pri implementaciji specifičnih delov plana izvedbe, ko je to primerno. 
Zagotavljamo vam tudi potrebno usposabljane vaših kadrov, da podprejo tako vizijo in prilagodijo izvedbo teh metod in procesov v vaše okolje. Vse to šele omogoča, da lahko skupno nadgradimo tako izboljšane procese s potrebno programsko podporo.
 
 
Kako  to doseči?
Vpeljane izboljšave omogočajo izgradnjo odločujoče konkurenčne prednosti in kapitaliziranje le te na dovolj velikih trgih za hitrejšo rast iztržka kot izdatkov, s potrebnimi izboljšavami procesov oskrbovalnih verig, distribucije, proizvodnje, vodenja razvojnih projektov, marketinga in prodaje, merjenje doprinosa in pravična stimulacija, vse to pa omogoča povečanje prodaje, gospodarnosti in dobička.
Implementirani procesi bodo takšni, da  bodo večinoma delovali samostojno in s samo občasno potrebo po intervenciji vodstva in svetovalcev, ob robustni podpori IT.
Področja, kjer vam zagotavljamo merljive izboljšave:
 • Upravljanje proizvodnje
 • Vodenje in izvedba projektov
 • Upravljanje oskrbovalnih verig
 • Merila za poslovno odločanje in sistem stimulacije
 • Strategije in taktike vpeljave procesa nenehnih izboljšav
 • Reševanje zahtevnih problemov z uporabo miselnega procesa
 • Programska podpora za ta področja.
Osnova procesa izboljšav je Theory of Constraints (TOC) -Teorija omejitev, filozofija vodenja in izboljševanja procesov, avtor dr. Eliyahu M. Goldratt. Leta 1984 jo je predstavil v svoji knjigi “Cilj”. Temelji na prikazu medsebojne odvisnosti procesov kot  verigi in njenem najšibkejšem členu in domnevi, da je v vsakem kompleksnem sistemu, v katerem koli trenutku in na katerem koli mestu,  najbolj pogosto le en vidik (omejitev) tega sistema, ki omejuje njegovo sposobnost, da doseže več enot cilja. Da bi za ta sistem dosegli bistveno izboljšanje, je potrebno identificirati to omejitev  in upravljati celoten sistem okoli tega.
 
SCEPTER, d.o.o.
tel:02 87 64 659
scepter@siol.net
Partner znotraj Goldratt Group
www.toc-goldratt.com
www.toc.tv
 
Registred Microsoft Partner
Registred Network Partner 
 
TOCICO Certified Implementer

 
Partnerske povezave:
www.ResEvo.com