Skip to main content

Zdrava pamet spet prihaja tvoj čas...

..tudi pri vodenju zahtevnih operacij
Proces izboljšav
Proizvodnja
Herbie
Projekti
CCPM
Oskrbovalna veriga
Merila
Strategija&Taktika
O nas
Kontakt
Vsebina
Member Login

Globalnost poslovanja, skrajšanje življenjske dobe izdelkov in tolerančnega časa kupcev, novi materiali, visoko zahtevni izdelki in zahteva za manjše zaloge povzročajo, da so proizvodna podjetja vedno bolj  izpostavljena  velikim motnjam skozi operacije. Zato konvencionalni pristopi, kot so MRP, Six-Sigma in Lean ne uspejo pri soočanju s temi motnjami.  V večini primerov ERP/MRP ni modul za terminiranje, ampak zelo potrebna banka podatkov. Vsakdo jih je poizkušal pridobiti v takšni ali drugačni obliki (na svoj računalnik, običajno v excel datotekah), zato ni naključje, da obstajajo ponekod podatki za celo več  tipov kosovnic za isti proizvod ali različne kombinacije terminskih planov izdelave. Problemi, ki pri planiranju proizvodnje in zagotavljanjem materialov, še dodatno otežijo terminiranje in izvedbo proizvodnje, zato so potrebne izboljšave na vseh treh področjih.

HERBIE


Z dolgoletnim razvojnimi, programerskimi in praktičnimi izkušnjami smo uspeli izdelati in izvesti prve uspešne inštalacije programske opreme Herbie, za mikro terminiranje in spremljavo izvedbe proizvodnje, z vključenimi rešitvami  iz knjige »Cilj«, (avtor dr. E. Goldratt, www.toc-goldratt.com),  ki razrešujejo večino zgornjih problemov.

 

 Terminiranje proizvodnje

Temelji na principih DBR (Drum-Buffer-Rope) "BOBEN-BLAŽILEC-VRV"  znanih tudi pod imenom "Sinhrona proizvodnja". DBR je metoda terminiranja in izvedbe proizvodnje, ki temelji na identifikaciji resursa-omejitve, ki omejuje pretok proizvodnje. S terminiranjem in upravljanjem omejitvenega resursa (ozkega grla), lahko zaposleni usmerjajo potrebno spremembo obnašanja še z uporabo korakov "izkoriščanja" in "podrejanja" iz procesa "petih korakov TOC[1]", ki omogočajo sinhronizacijo proizvodnega procesa z veliko hitrejšim pretokom in manj vmesnih zalog.


 Spremljava izvedbe proizvodnje z upravljanje blažilcev

 

Blažilec, je časovna zaloga predstavljena z delom (številom komadov, hord) v procesu, ki je rezervirana v procesu izpred (ali na poti do ) bobna ( omejitvenega vira) in termina odpreme. Naloga blažilca je zavarovati terminirani datum izdelave na bobnu in terminiran datum odpreme. Modul upravljanje blažilcev v fazi izvedbe proizvodnje omogoča spremljavo izvedbe plana in pravočasno ukrepanje ob zamujanju posameznega naročila ali dela, glede na relativno zajedanje statusa blažilcev, z uporabo principa barv semaforja (zelena, rumena, rdeča). Tak signalni mehanizem omogoča enostavno določitev prioritet, sodelavo in fokusiranje zaposlenih za čim hitrejši pretok naročila. 

 

[1] TOC-Theory of Constraints-Teorija omejitev, avtor dr. E. Goldratt, prvič predstavljena v knjigi »Cilj«

 


Konceptualni pregled


 
Za vsako specifično okolje proizvodnih operacij se izdela ustrezen načrt vpeljave in prilagoditev programske opreme, kako, pa vam z veseljem predstavimo.

 

 

 

 

Več informacij:

Milan Zajc,

scepter@siol.net

 

Klemen Kovačič

Klemen.Kovacic@ResEvo.com